Ottakoon ristinsä

”Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: ”Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.”

Ristin ottaminen ja Jeesuksen seuraaminen ei tarkoita sitä, että kulkisimme risti selässä “ympäri pitäjää”, vaan se tarkoittaa kulkemista suoraan sinne, missä meidät – meidän lihamme himoineen ja haluineen päivittäin – ristiinnaulitaan.

Kulkiessaan ristin kanssa “ympäri kylää” – siis esitellessään siloiteltua omavanhurskasta ulkokuortaan – osoittaa kristitty kyllä ylevää uskonnollisuutta, mutta vain se, jonka liha päivittäin naulitaan ristille, saa kokea ylösnousemusvoiman ja sen vaikutukset.