Jumalan johdatuksesta

”Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia.” Jumalan johdatus oli selkeä – niin selkeä – että he käsittivät, mitä heidän piti tekemän. Ja koska he käsittivät, he tahtoivat toimia ymmärryksensä mukaisesti – ei kohta – vaan heti, kuten esimerkiksi Raamatun selitysteos Novum osoittaa. Mutta on huomionarvoista, että Jumalan johdatus antoi ”vain” raamit, joiden sisällä apostoli Paavali toimi, kuten parhaaksi näki. Hänet kutsuttiin suurpiirteisesti Makedoniaan, ei tiettyyn yksittäiseen paikkaan siellä. Makedoniaan päästyään Paavali päätti aloittaa tehtävänsä tuon alueen pääkaupungista Filippistä, jossa he etsivät sapattina rukouspaikkaa:

”Ja sapatinpäivänä me menimme kaupungin portin ulkopuolelle, joen rannalle, jossa arvelimme olevan rukouspaikan, ja istuimme sinne ja puhuimme kokoontuneille naisille.” Jumalan johdatus rukouspaikassa olleen Lyydian pelastumiseksi alkoi tietynlaisesta epävarmuudesta. Paavali ja hänen ystävänsä vain arvelivat rukouspaikan olevan joen rannalla ja tämä arvelu sai heidät kulkemaan Jumalan johdatuksessa. 

On siis erinomaisen tärkeää, että otamme askeleita eteenpäin. Kuten vanha sanonta kuuluu, vain liikkuvaa laivaa voi ohjata. Ja kun olemme liikkeellä, Pyhä Henki tarvittaessa estää meitä kulkemasta väärään suuntaan: ”Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Ja tultuaan Mysian kohdalle he yrittivät lähteä Bityniaan, mutta Jeesuksen Henki ei sallinut heidän sitä tehdä.”

‭‭- Apostolien teot‬ 16:6-7, 10, 13‬ ‭‬‬