Kolme vaihetta

Lähdetiedon mukaan Hudson Taylor oli britannialainen protestanttinen lähetyssaarnaaja ja Kiinan sisälähetyksen perustaja, joka vietti Kiinassa 51 vuotta. Kerrotaan, että hänen perustamansa lähetysyhdistyksen välityksellä Kiinaan saapui yli 800 lähetystyöntekijää. Taylorin mukaan jokaisessa Jumalan merkittävässä toimenpiteessä on kolme vaihetta: Ensin se on mahdotonta, sitten se on vaikeaa ja lopulta se on tehty.

Ehkäpä Israelin kansan vaiheet toimivat erinomaisena esimerkkinä tästä. Ensin vaikutti mahdottomalta, että kokonainen kansa saattaisi lähteä Egyptistä. Tämä kuitenkin lopulta toteutui, mutta matka Luvattuun maahan oli monin tavoin vaikea jumalallisesta huolenpidosta huolimatta. Mutta kuten tiedämme, ennen pitkää matka oli kuitenkin tehty ja kansa kulkenut yli Jordanin.

Jumalan ohjatessa meitä uuteen voimme olla varmoja, että Hänen kanssaan mahdottomasta tulee mahdollista. Mikään ei ole Hänelle liian vaikeaa. Hän on yliluonnollinen Jumala, joka johdattaa meidät oman elämämme luvattuun maahan. Ja lopulta myös iankaikkiseen iloon Hänen seurassaan. Vaikeudet eivät pysäytä meitä; ne vain ohjaavat etenemään luovasti kohden päämäärää, jossa voimme todeta, että se on tehty.