Jeesus, Lydia ja kasvomaski

Kolmasluokkalainen Lydia asuu Mississippissä, Yhdysvalloissa. Eräänä päivänä hän päätti käyttää koulussa suosikkimaskiaan. Kasvomaskin teksti, “Jeesus rakastaa minua”, lohdutti häntä. Kun koulussa määräysvaltaa käyttävät tahot näkivät maskin, käskivät he Lydiaa riisumaan sen pois. Lydiaa myös uhattiin kuritoimenpiteillä sekä väliaikaisella koulusta erottamisella, mikäli hän käyttäisi nimenomaista maskia uudestaan.

Me käytämme nimityksiä Jumala, Isä, Herra, Poika ja tietenkin aivan oikein näin, mutta Jeesus on se Nimi, joka todella sähköistää ilmapiirin. Jeesus on Nimi, joka saa ihmiset vaivaantumaan ja reagoimaan ikävällä tavalla. Jeesus on Nimi, jonka tähden Hänen omansa joutuvat kärsimään pilkkaa ja häväistystä, jopa fyysistä vainoa. Kun juutalaiset uskonnolliset johtajat olivat raivoissaan apostolien toiminnasta, kerrotaan Apostolien teoissa, että he “pieksättivät apostoleita ja kielsivät heitä puhumasta Jeesuksen nimessä”. Samaiset apostolit olivat puolestaan “iloissaan siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden”.

Jumalan Pojan Nimi – Jeesus – on poikkeuksellinen nimi. Tuossa Nimessä on auktoriteetti ja arvovalta. Raamattu osoittaa, ettei ole “taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman”. Markuksen evankeliumin lopussa Jeesus sanoo: “Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vanhingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Apostoli Paavali puolestaan kirjoittaa filippiläisille, että Jumala on “antanut Jeesukselle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman”. Siis – vanhaa laulua mukaellen – viihtyköön tuon Nimen sointi huulillamme, vaikka joutuisimmekin sen tähden kärsimään.

Mark 16; Apt 4,5; Fil 2