Niin kuin

Uskon, että jokaisella Raamatusta löytyvällä sanalla on erityinen merkitys. Tämän johdosta pyrin Raamatun tekstiä lukiessani kiinnittämään huomiota aivan kaikkeen; siis jokaiseen sanaan, niiden mahdollisesti moniulotteiseen merkitykseen ja muun muassa siihen, millaisissa yhteyksissä näitä sanoja käytetään. Yksi tällainen sana – tai nykykielessä oikeastaan sanapari – on ilmaisu “niin kuin”, joka tarkoittaa sanakirjan mukaan “yhtäläisesti, samalla tavoin ja …

Niin kuin Lue lisää »