Perustus

Kun halutaan rakentaa ylöspäin, täytyy ensin kaivaa alaspäin. Ja perustus ratkaisee, kuinka korkealle voidaan rakentaa. Tärkeintä on rakentaa elämänsä talon perustus Kristus-kalliolle, niin että koko elämää kannattelee perustus, joka pysyttää rakennuksen pystyssä aina iankaikkisuuteen saakka.

Mutta elämän talon perustuksen laskemista voidaan tarkastella myös toisesta näkökulmasta. Ja tällä tarkoitan sitä, että jokaisen lapsen ja nuoren tulisi saada elämäänsä sellaisia arkipäivään liittyviä peruselementtejä, että ne kannattelevat häntä aikuisuuteen ja aina vanhuuteen saakka. Se, millaisen perustuksen lapsi ja nuori elämälleen saa, riippuu pitkälti päivittäisistä valinnoista; sekä omista että hänen vanhempiensa häneen kohdentuvista valinnoista. 

Jokainen päivä on myös kuin pieni elämä. Aamulla kaikki alkaa ja illalla se kaikki päättyy. Iästä riippumatta, aivan jokaisen tulisi rakentaa jokaiselle päivälle hyvä perustus. Eikä parempaa päivän perustusta voi olla kuin Jumalan Sana ja rukous. Aamuhetki Herran kanssa on enemmän kuin parhainkaan aamupala.