Kahdesti

Mooses syntyi Egyptissä. “Ja hän luuli veljiensä ymmärtävän, että Jumala hänen kätensä kautta oli antava heille pelastuksen; mutta he eivät sitä ymmärtäneet.” Ja varmasti ihmetyksen vallassa joutui Mooses pakenemaan Egyptistä Midianin maahan. Mutta kuten muistamme, neljänkymmenen vuoden kuluttua Mooses tuli kansansa luokse toisen kerran ja Raamattu kertoo, että tällä kerralla kansa uskoi.

Veljet myivät Joosefin Egyptiin. Pitkään aikaan Joosefista ei tiedetty perhepiirissä mitään, mutta nälänhädän tähden Joosefin veljet lähtivät Egyptiin ostamaan perheilleen ruokaa. Eikö olekin mielenkiintoista, että ensimmäisellä tapaamisella veljet eivät tunnistaneet Joosefia, mutta “toisella kerralla veljet tunsivat Joosefin”?

Johannes kirjoittaa Jeesuksesta: “Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.” Mutta aivan kuten Mooseksen ja Joosefin kohdalla, tapahtumien kulku on myös Jeesukseen liittyen kaksiosainen. Hän on tulossa toisen kerran. Enkelit sanoivat: “Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän.” Halleluja!! Hän tulee takaisin, me saamme lopullisen vapautuksen ja myös Hänen juutalaiset veljensä ja sisarensa tunnistavat Hänet

– Apt 1; Apt 7; 2 Moos 4