Ei asema, vaan seura

”Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät; ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa.” Koulunkäynti ja opiskelu on erinomaisen tärkeää, mutta Johanneksen ja Pietarin rohkeus ei perustunut tietoon, asemaan tai titteliin, vaan Jeesuksen kanssa vietettyyn aikaan. ‭‭‭Kun Juudas Iskariotin tilalle valittiin …

Ei asema, vaan seura Lue lisää »