Ei asema, vaan seura

”Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät; ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa.” Koulunkäynti ja opiskelu on erinomaisen tärkeää, mutta Johanneksen ja Pietarin rohkeus ei perustunut tietoon, asemaan tai titteliin, vaan Jeesuksen kanssa vietettyyn aikaan.

‭‭‭Kun Juudas Iskariotin tilalle valittiin uutta apostolia, sanoi Pietari: ”Niin pitää siis yhden niistä miehistä, jotka ovat vaeltaneet meidän kanssamme kaiken sen ajan, jona Herra Jeesus kävi sisälle ja ulos meidän tykönämme, Johanneksen kasteesta alkaen hamaan siihen päivään, jona hänet meiltä otettiin ylös, tuleman hänen ylösnousemisensa todistajaksi meidän kanssamme.” Valintakriteeri ei perustunut asemaan tai titteliin, vaan siihen, että ehdolle asetetut veljet olivat vaeltaneet Jeesuksen kanssa. Jeesuksen kanssa vietetty aika toisaalta kyllä asetti Juudaksen tilalle valitun Mattiaan merkittävään asemaan ensimmäisten apostolien joukossa.

‭‭Juudaksella – jonka roolia ihmiskunnan historiassa on vaikea käsittää – oli asema kahdentoista ensimmäisen apostolin joukossa, mutta hän ”vilpistyi pois, mennäkseen omaan paikkaansa”. Apostolin titteli ei riittänyt pitämään häntä tässä arvovaltaisessa asemassa. Sen sijaan, että hän olisi pysytellyt tiiviisti Jeesuksen seurassa, hän alkoi viettämään aikaa uskonnollisten johtajien luona, mikä osaltaan vaikutti hänen kohtaloonsa. Vielä sanoo Raamattu teemaan liittyen: ”Seurakuntapalvelija olkoon yhden vaimon mies, lapsensa ja kotinsa hyvin hallitseva. Sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa, Kristuksessa Jeesuksessa.”

‭‭- Apt 1, Apt 4; 1 Tim 3