Rauha ja sen häiritsijä

Jumala lähetti Mooseksen takaisin Egyptiin, jotta Jumala hänen välityksellään vapauttaisi israelilaiset orjuudesta. Raamattu kertoo, kuinka Mooses yhdessä veljensä Aaronin kanssa meni faraon luokse sanoen hänelle: “Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: päästä minun kansani viettämään minulle juhlaa erämaassa.” Asiat lähtivät kuitenkin ensi alkuun kulkemaan ihan päinvastaiseen suuntaan, sillä israelilaiset – sen sijaan, että olisivat päässeet lähtemään – joutuivatkin tekemään entistä raskaammin työtä.

Mooseksen saapuessa asiantila oli ollut samankaltainen jo satojen vuosien ajan. Enemmän tai vähemmän kaikki olivat tottuneet vallitsevaan tilanteeseen; egyptiläiset sortivat ja israelilaiset raatoivat. Sen lisäksi, että israelilaiset olivat ulkoisesti sidottuja, oli heidän ajattelunsakin kahlehdittu. He pitivät tilannetta niin normaalina, että vielä erämaastakin he suunnittelivat – ainakin osa heistä – palaavansa takaisin Egyptiin. Luonnollisesti myös faarao kansalaisineen oli tottunut siihen, että israelilaiset olivat heidän orjiaan. Mutta sitten saapui Jumalan lähettämänä Mooses, joka järkytti pahan kerran tätä normaalina pidettyä, mutta kuitenkin pahoin vääristynyttä yhteiskunnallista tilannetta. ”Rauhanhäiritsijä” Moosekselle suuttuivat sekä farao palvelijoineen että israelilaiset, joiden päällysmiehet sanoivat Moosekselle ja Aaronille: “Herra kostakoon teille ja tuomitkoon teidät; sillä te olette saattaneet meidät faraon ja hänen palvelijainsa vihoihin ja antaneet heidän käteensä miekan, meille surmaksi.”

Kun Jumalan suunnitelma ja sen mukanaan tuoma muutos lyö kiilaa vanhaan ajatus- ja toimintamalliin, jota usein on vääristyneesti totuttu pitämään normaalina, synnyttää se vastareaktion. Usein näissä hetkissä nousee esiin myös sellaista vääristymää, mikä on saanut kaikessa rauhassa muhia pinnan alla, koska kukaan, eikä mikään ole haastanut sitä esiin. Se on siis ollut olemassa, mutta piilossa, vaikuttaen asioihin huomaamatta. Mooseksen haastava tehtävä oli johdattaa israelilaiset ulos vanhasta, myöhemmin hänen seuraajansa Joosua puolestaan johdatti uuden israelilaisten sukupolven – lue: uudistuneen seurakunnan – sisälle uuteen. Vanhan vääristyneen normaalin on kuoltava, jotta Jumalan uusi suunnitelma voi toteutua. On huomionarvoista, että nämä israelilaiset orjat pääsivät kyllä vapauteen, mutta heistä ei koskaan kasvanut valloittajia

– 1 Moos 15; 2 Moos 5; 4 Moos 14; 4 Moos 32