Jeesuksen kanssa paremmin

Luin äskettäin heprealaiskirjettä ja kiinnitin huomiota, kuinka komparatiivimuoto “parempi” esiintyy nimenomaisessa kirjeessä useaan otteeseen. Ensinnäkin luvussa seitsemän kirjoitetaan seuraavasti: ”Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön — sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi — mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa.”

Elämme siis uuden liiton aikaa ja tästä liitosta kirjoitetaan luvussa kahdeksan näin: ”…mutta tämä hänestä vannotulla valalla, sen asettamana, joka hänelle sanoi: ”Herra on vannonut eikä ole katuva: ’Sinä olet pappi iankaikkisesti'” — niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut.” Ja hieman myöhemmin: ”Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.”

Vielä rohkaistaan heprealaiskirjeen lukijoita luvussa kymmenen: ”Sillä vankien kanssa te olette kärsineet ja ilolla pitäneet hyvänänne omaisuutenne ryöstön, tietäen, että teillä on parempi tavara, joka pysyy.” Luvussa yksitoista puolestaan muistutetaan: ”Ja vaikka nämä kaikki uskon kautta olivat todistuksen saaneet, eivät he kuitenkaan saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu; sillä Jumala oli varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen.” Me olemme – kuten luvussa kaksitoista todetaan – tulleet “uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri”. 

Jeesuksen kanssa on paremmin

– Hepr 7, 8, 10, 11, 12