Jeesuksen Nimi

Profeetta Jesaja ennusti Jeesuksen syntymän ja sanoi: “Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas.” Kuten W. Robert McAlister kirjoittaa kirjassaan “Demonit ja niistä vapautuminen”, Jumala on antanut Jeesuksen Nimelle saman arvovallan kuin Jeesuksen persoonalle. Kun puhumme Jeesuksen Nimessä, puhumme Hänen persoonansa arvovallalla.

Kun Kauniin portin pielessä virunut rampa tuli terveeksi, sanoi Pietari: “Ja uskon kautta hänen nimeensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen…” Hieman myöhemmin asiasta tehtiin selkoa myös hallitusmiehille ja vanhimmille, jolloin Pietari vahvisti saman kuin edellä: “”…niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne…Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”

Filippiläisille apostoli Paavali kirjoitti, että Jumala on korottanut Jeesuksen korkealle ja antanut Hänelle nimen, joka on kaikkia muita nimiä korkeampi ja jatkaa, että “kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman”. Jeesuksen Nimessä, Hänen Nimensä suoman arvovallan valtuuttamina uskovat toimivat Jumalan valtakunnan hyväksi ajaen ulos riivaajia, puhuen uusilla kielillä, nostaen käsin käärmeitä ja “jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, je ne tulevat terveiksi”. Pelastus ja sen yhtenä keskeisenä juonteena parantuminen tulee todeksi Jeesuksen Nimessä. Hänen Nimensä on totisesti Väkevä Jumala.

– Jes 9; Apt 3,4; Fil 2; Mark 16