Iloöljyä

Heprealaiskirjeessä kirjoitetaan Jeesuksesta: ”Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta; sentähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä, enemmän kuin sinun osaveljiäsi.” Näen tässä jumalallisen periaatteen, jonka toteutuma on Jeesuksen kohdalla täydellinen, meidän kohdallamme maanpäällisen elämämme aikana aina – enemmän tai vähemmän – vajaa: pyrkimys Jumalan mielen mukaiseen elämään vapauttaa meille annettua – ja meissä olevaa – Pyhän Hengen voitelua, jonka yhtenä ilmenemismuotona on taivaallinen iloöljy. 

Jeesus on meidän esimerkkimme. Ja Raamattu kehottaakin meitä, että silmämme olisivat “luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.” Tutkimalla useampia raamatunkäännöksiä havaitsemme, että nimenomainen kohta voidaan ilmaista myös niin, että Jeesus “tarjona olevan ilon tähden kärsi ristin”. Tähän meitäkin kutsutaan; kärsimään ristin häpeää sen ilon tähden, joka meitä iankaikkisuudessa Jumalan luona odottaa.

On kuitenkin Jumalan tahdon mukaista, että iloitsemme myös jo tässä ajassa. Heprealaiskirjeen kirjoittaja muistuttaa: ”Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niinkuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen; sillä se ei ole teille hyödyllistä.” Kuningas Daavid puolestaan kirjoitti: “Turvaa Herraan ja tee sitä, mikä hyvä on, asu maassa ja noudata totuutta; silloin sinulla on ilo Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa.” Herraan turvaavat ja vanhurskauteen – se on oikeamielisyyteen – pyrkivät saavat nauttia taivaallisesta ilosta. Tänäänkin.


– Hepr 1, 12, 13; Ps 37