Jumala sen määrittelee

Elämässä ei kaikki aina suju oletusten mukaisesti. Ja kun asiat eivät etene odotetusti, saatamme päätyä ajattelemaan, että tilanteiden keskiössä oleva ihminen epäonnistui tai että vallitsevassa tapahtumaketjussa jäi Jumalan tahto tapahtumatta. Yksi Raamatun suurmiehistä on Mooses ja hänen matkansa päättyi erämaahan sen sijaan, että hän olisi saavuttanut Luvatun maan, jonka rajoille hän israelilaiset johdatti. Vettä saadakseen Mooses löi erämaassa kalliota kahdesti, sen sijaan, että olisi jälkimmäisellä kerralla Herran ohjeen mukaisesti puhunut kalliolle. Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: “Koska ette uskoneet minuun ettekä pitäneet minua pyhänä israelilaisten silmien edessä, niin te ette saa viedä tätä seurakuntaa siihen maahan, jonka minä heille annan.” Mutta tohdimmeko kuitenkaan väittää, että Mooses epäonnistui tehtävässään, jonka oli Jumalalta saanut?

Johannes Kastaja oli suorasanainen mies. Tämä “Huutavan ääni” saarnasi Juudean erämaassa ja sanoi: “Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle.” Nähdessään saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille: “Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa?” Apostoli Matteus kertoo, kuinka hieman myöhemmin “Herodes oli ottanut Johanneksen kiinni ja sitonut hänet ja pannut vankeuteen veljensä Filippuksen vaimon, Herodiaan, tähden”. Johannes oli nimittäin sanonut Herodekselle: “Sinun ei ole lupa pitää häntä.” Tämän suorasanaisuuden tähden Johannes menetti päänsä ja hänen palvelustehtävänsä päättyi, oletettavasti monien mielestä ennen aikojaan. Hän oli kuitenkin tehtävänsä täyttänyt; hänet oli lähetetty kulkemaan Kristuksen edellä; tiettynä hetkenä, joka ei käsittääkseni ollut kovinkaan pitkä.

Kun Jeesus aloitti palvelustehtävänsä, oli hän kolmenkymmenen ikäinen ja kuten tiedämme, Hänen julkinen toiminta-aikansa kesti vain muutaman vuoden. Tämä jos mikä osoittaa, että palvelutehtävän kesto ei määrittele sen tehokkuutta. Lyhyessä ajassa Jeesus jätti iankkaikkisen jäljen koko ihmiskuntaan. Mutta kuinka suhtautuivatkaan Hänen opetuslapsensa nähdessään Hänen kuolevan? Pettyneenä – luullen kaiken menneen pieleen – lähti Pietarikin kalaan. Alkuun opetuslasten oli vaikeaa ymmärtää, että se, mitä Jeesukselle tapahtui, oli Kirjoitusten mukaisesti Jumalan tahto ja suunnitelma. Palvelustehtävän aikajänne voi olla pitkä tai lyhyt, se voi näyttää ulospäin onnistuneelta tai epäonnistuneelta, mutta loppujen lopuksi vain Jumala pystyy määrittelemään, kuinka nimenomaisessa palvelustehtävässä onnistuttiin. 

– 4 Moos 20; Matt 3, 14; Luuk 3; Joh 21