Pyhän Hengen voima

Apostolien teoissa kirjoitetaan, “kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet…” Samaisesta Pyhän Hengen vaikutuksesta kertoo myös apostoli Luukas kirjoittaessaan, kuinka Herran voiman vaikutuksesta sairaat Jeesuksen kokouksessa parantuivat. Yhtä lailla Luukas mainitsee, kuinka “Jeesus täynnä Pyhää Henkeä palasi Jordanilta” ja kuinka Hän erämaajakson jälkeen “palasi Hengen voimassa Galileaan”. Jo profeetta Jesaja ennusti Pyhän Hengen voimavaikutuksen Jeesuksen kohdalla ja profetoi: “Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä…”

Mahdollisesti kaikkein tunnetuin Pyhään Henkeen liittyvä raamatunkohta on Apostolien tekojen ensimmäisen luvun jae, jossa kerrotaan Jeesuksen sanoneen opetuslapsilleen: “…vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman…” Apostoli Paavali puolestaan kertoo notkistavansa polvensa Isän edessä ja rukoilevansa efesolaisten puolesta, että “hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta…” ja jatkaa hieman myöhemmin: “Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia…” 

On täysin mahdotonta sanoin kuvailla sitä huikeaa todellisuutta, josta Paavali kirjoitti roomalaisille: “Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä…” Siis sama Pyhä Henki, joka voimaannutti Jeesuksen elämän ja palvelustehtävän ja herätti Hänet kuolleista, asuu myös meissä uudestisyntyneissä uskovissa. Tämä on melkein liian hyvää ollakseen totta! Rukoilkaamme, kuten Paavali aikanaan, että saisimme viisauden ja ilmestyksen Hengen…että tietäsimme…mikä on hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme – sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista…

– Jes 61; Luuk 4, 5; Apt 1, 10; Room 8; Ef 1,3