Pyhä Henki opettajana

Apostoli Johannes kirjoittaa kirjeessään: “Teillä on voitelu Pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto.” Ja jatkaa muutama jae myöhemmin: “Mutta te – teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa…” Johannes käyttää tässä yhteydessä monikkomuotoista ilmaisua. Hän ei siis tarkoita, että yksittäinen uskova voisi ajatella olevansa toisista riippumaton, vaan että kokonainen seurakuntayhteisö – jossa Jumalan antamat lahjat laajamittaisesti operoivat – ei lähtökohtaisesti tarvitse seurakunnan ulkopuolelta tulevaa opetusta.

Voitelulla tarkoitetaan Pyhän Hengen monimuotoista osallisuutta ja vaikutusta, jonka Jeesus – joka oli voideltu Pyhällä Hengellä – lupasi opetuslapsilleen: “Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.” Apostoli Paavali kirjoittaa kirjeessään korinttolaisille, että “me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut” ja jatkaa: “Ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti.”

Pyhä Henki – jumalallinen voitelu meissä – on meidän opettajamme. Johannes kirjoitti, että Pyhä Henki opettaa meitä kaikessa. Jeesus sanoi, että Pyhä Henki opettaa meille kaikki ja muistuttaa meitä kaikesta siitä, minkä Hän meille opetti. Ja Pyhä Henki opettaa meitä yliluonnollisella tavalla, eikä inhimillisen viisauden tavoin, kuten Paavali kirjeessään tähdensi. Tarvitsemme Pyhän Hengen avaamaan ymmärryksemme, jotta käsittäisimme Raamatun kirjoituksia, kuten apostoli Pietari osoitti: “Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä…” Pyhä Henki on se viisauden ja ilmestyksen Henki, joka sai Pietarin oivaltamaan, että helluntaipäivänä tapahtui se, minkä profeetta Joel oli satoja vuosia aiemmin ennustanut.

– Joel 2; Joh 14; Apt 2, 10; 1 Kor 2; Ef 1; 2 Piet 1; 1 Joh 2