Hengen miekka

Heprealaiskirjeen mukaisesti “Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka…” Teemaan liittyen kirjoittaa apostoli Paavali efesolaiskirjeessä todeten, että Jumalan Sana on Pyhän Hengen miekka. Eräässä englanninkielisessä raamatunkäännöksessä todetaan, että kyseessä on Pyhältä Hengeltä saatu miekka. On helppoa sisäistää kumpikin edellä mainittu ilmaisu, sillä ensinnäkin Jumalan Sana, Raamattu, on saatu Pyhän Hengen välittämänä, kuten apostoli Pietari kirjoittaa Raamatun profetioista ja toteaa, että “Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta”. Toisekseen Pyhän Hengen vaikutus on ratkaisevassa roolissa, kun Jumalan Sanaa julistetaan; apostoli Paavali kirjoittaa: “…ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet…”.

Ihmisten kesken ääneen lausuttu sana vapauttaa nimenomaisessa sanassa olevan voiman. Vaikka kehonkieli kertoo aika paljon, mitään ei juurikaan tapahdu, jos sanaa vain ajatellaan. Kirjoitetullakaan sanalla ei ole vastaavaa vaikutusta kuin puhutulla sanalla. Ihmisten lausumat sanat ovat siinä mielessä “luovia”, että niiden myötävaikutuksella “syntyy” erinäisiä asioita. Esimerkiksi asunto, jossa asut on saanut alkunsa, kun joku alkoi puhumaan talon rakentamisesta. Sanoilla voidaan “luoda” myös vaikkapa ikävä tai iloinen ilmapiiri. Mutta Jumalan sanat ovat vielä enemmän luovia, sillä Hänen puheensa “kutsuu olemattomat, ikäänkuin ne olisivat.” Heprealaiskirjeen kirjoittaja mainitsee, että “maailma on rakennettu Jumalan sanalla” viitaten luomiskertomukseen, jonka mukaisesti Jumala loi maailman sanoillaan: “Ja Jumala sanoi: Tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli.” Suomalaista ilmaisutapaa lainatakseni, Hän nyhjäisi tyhjästä.

Uskon, että juuri Pyhä Henki “tarttuu” lausuttuun Jumalan Sanaan ja saa sen toteutumaan. Enkeli Gabriel toi sanan Marialle: “Katso, sinä tulet raskaaksi.” Tämä sana toteutui Gabrielin ilmaisemalla tavalla: “Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut.” Kun Maria hieman myöhemmin tervehti Elisabetia, täytettiin Elisabet Pyhällä Hengellä. Kun Pietari julisti Jumalan sanaa Korneliuksen kodissa, tuli Pyhä Henki kuulijoiden päälle kesken puheen. Luukkaan evankeliumissa kerrotaan, kuinka Jeesuksen opettaessa “Herran voima vaikutti, niin että hän paransi sairaat”. Ja kun opetuslapset Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen saarnasivat kaikkialla, vahvisti Pyhä Henki julistetun sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Ja kun kuka hyvänsä tunnustaa suullaan Jeesuksen elämänsä Herraksi, syntyy hän Pyhän Hengen vaikutuksesta uudesti ylhäältä. Kun me tartumme Jumalan sanaan – Hengen miekkaan – ja puhumme sitä itsellemme ja toisillemme, tartumme Pyhän Hengen yliluonnollisiin ja luoviin mahdollisuuksiin.

– 1 Moos 1; Mark 16; Luuk 1,5 ; Apt 10; Room 4, 10; Ef 6; Tiit 3; Hepr 4; 1 Piet 1; 2 Piet 1