Ei niin, että…

Apostoli Paavali kirjoittaa taloudellisesta tiliyhteydestä, johon filippiläiset olivat hänen kanssaan sitoutuneet ja toteaa heille osoittamassaan kirjeessä: “Minä ihastuin suuresti Herrassa, että te jo vihdoinkin olitte elpyneet pitämään minusta huolta…” Paavali osoittaa selkeästi, että tästä huolenpidosta oli molemminpuolista hyötyä ja nähdäkseni painottaa ennen kaikkea filippiläisille koituvaa hyvää ja kirjoittaa heille: “Ei niin, että haluaisin lahjaa, vaan minä haluan teidän hyväksenne karttuvan hedelmää.” Erään englanninkielisen raamatunkäännöksen mukaan Paavali “etsi sitä, mikä lisäisi luottoa filippiläisten tilille”.

Kuten jo edellä huomioimme, Paavali ei kirjoittanut nimenomaisista teemoista itsensä tähden ja totesikin: “Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon; sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään.” Paavalin kirjoittaman perusteella hän oli oppinut elämään sekä niukkuudessa että runsaudessa, näkemään nälkää ja olemaan ravittuna. Ja nimenomaan tässä yhteydessä hän totesi: “Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.” Ja nyt filippiläisten taloudellisen avustuksen saatuaan hän saattoi kirjoittaa: “Olen nyt saanut kaikkea, jopa ylenpalttisesti; minulla on yllinkyllin, saatuani Epafroditukselta teidän lähetyksenne, joka on `suloinen tuoksu´, otollinen, Jumalalle mieluinen uhri.”

En ole koskaan ymmärtänyt ajatusta, jonka mukaisesti raha on vain välttämätön paha. Nähdäkseni raha on vaihdon väline, eikä itsessään hyvää taikka pahaa, mutta sitä voidaan käyttää hyviin tai huonoihin tarkoituksiin. Paavali kirjoitti Timoteukselle, että hänen tuli kehoittaa niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat taloudellisessa mielessä rikkaita, elämään tietyn kaavan mukaisesti. Heidän tuli elää, ei niin, että he ylpeilisivät ja panisivat toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksemme. Paavali ohjeisti Timoteusta kertomaan heille, “että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja omastansa jakelevat, kooten itsellensä aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle, että saisivat todellisen elämän”. 

– Fil 4; 1 Tim 6